Gäller förskolan

Hur tidigt kan jag ansöka om plats i förskola?

Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader. Ansökan registreras den dag den kommer förskolekontoret tillhanda.

Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00