Gäller förskolan

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose ditt förstahandsval. Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att tacka nej, men fortfarande har ett omsorgsbehov måste du ansöka om plats på nytt. Har du inte svarat på placeringserbjudandet inom angiven tid, tas din ansökan bort.

Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att flytta fram önskat placeringsdatum är det samma som att man har tackat nej till platsen. Ny ansökan får göras om man önskar stå kvar i kön.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00