Gäller förskolan

När får jag erbjudande om plats i förskola efter ansökan?

När det finns en ledig plats i den verksamhet du önskat får du ett placeringserbjudande. Detta vill vi att du svarar på, via kommunens hemsida, oavsett om du vill ha platsen eller inte.

Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förut­sättning att vårdnadshavare tackar ja till platsen.

Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.