Gäller förskolan

Jag behöver utöka tiden i förskolan för mitt barn, hur gör jag?

När du ska utöka vistelsetiden i förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka via en blankett som ska skickas till förskolekontoret.

Om du utökar tiden från 15 timmar per vecka så ska du även lämna ett sysselsättningsintyg.