Gäller förskolan

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose ditt förstahandsval. Om du blir erbjuden ditt förstahandsval och väljer att tacka nej så förlorar du din plats i kön. Har du fortfarande ett omsorgsbehov måste du då ansöka om plats på nytt.

Blir du erbjuden något av dina andra alternativ kan du välja att stå kvar i kön till ditt förstahandsval oavsett om du tackar ja eller nej.

Har du inte svarat på placeringserbjudandet inom angiven tid, tas din ansökan bort. Detsamma gäller om du inte svarar när kommunen frågar om du vill stå kvar i kön.

Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att flytta fram önskat placeringsdatum är det samma som att du tackar nej till platsen. Du får då göra en ny ansökan.