Gäller förskolan

Vad menas med pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är det nya begreppet för dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna arbetar i sina egna hem med liten barngrupp men de har också tillgång till samlingslokaler där barnen kan leka i större grupper.

Läs mer om kommunens pedagogiska omsorg