Gäller förskolan

Jag behöver utöka tiden i förskolan för mitt barn, hur gör jag?

När du ska utöka vistelsetiden i förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka via en e-tjänst.

Om du utökar tiden till över 15 timmar per vecka ska du även lämna ett sysselsättningsintyg.