Gäller förskolan

Jag vill byta förskola, hur gör jag?

Om du önskar byta förskola för ditt barn måste du ansöka om en ny plats.
I samband med bytet gäller en handläggningstid på två veckor. Det betyder att barnet kan påbörja den nya placeringen tidigast två veckor efter att du fått besked om att barnet kan byta.

Du behöver inte säga upp platsen när ditt barn byter förskola. Nuvarande placering avslutas i anslutning till att den nya påbörjas.