Gäller förskolan

Vad påverkar förskoleavgiften?

  • ditt hushålls totala bruttoinkomst som du/ni meddelat oss (se information om avgiftskontroll)
  • om ditt barn har allmän förskola kan vistelsetiden påverka avgiften (upp till 15 timmar/vecka alternativt över 15 timmar/vecka)
  • fördelad faktura
  • familjeförhållanden (syskonrabatt med mera)