Gäller förskolan

Hur tidigt kan jag ansöka om plats i förskola?

Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader. Ansökan registreras den dag den kommer förskolekontoret tillhanda.

Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.