Frågor och svar Coronaviruset

Generellt för barn och elever

 • När ska mitt barn vara hemma från förskolan/pedagogisk omsorg/skolan? 

  Barn som är sjuka ska aldrig gå till förskolan/pedagogisk omsorg/skolan. När det gäller covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Om barnet har sådana symtom ska det vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. 

  Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom och två dagar efter tillfrisknande. 

 • Vad händer om mitt barn blir sjukt under dagen när det är i verksamheten? 

  Om personalen uppmärksammar att ett barn/elev i verksamheten har/får symtom kontaktas vårdnadshavare och du förväntas komma och hämta ditt barn, alternativt att äldre elever kan gå hem själva.  

 • Varför ska även barn med lindriga symptom vara hemma? 

  För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från sin verksamhet även vid milda symtom. Dessa kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller oavsett om man besökt ett riskområde eller inte. Barn som är sjuka ska stanna hemma så länge de har symtom samt två dagar till efter tillfrisknande. 

 • Vad gäller för mitt barn som har allergi sedan tidigare?  

  Även här följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är dessa: Eftersom covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. 

  Barn och elever ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. De ska medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. 

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till barnets allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. 

 • Ska barn som ingår i riskgrupp stanna hemma? 

  Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare/sjukvården. 

 • Vem ska stanna hemma? Om en person i familjen är sjuk, måste alla stanna hemma då?

  Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

 • Varför är det så många vikarier just nu?  

  Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symptom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal i flera verksamheter. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier än normalt. 

 • Vad händer med föräldramöten och andra sammankomster? 

  Föräldramöten och andra sammankomster kan komma att ställas in eller flyttas fram. Information om detta lämnas från verksamheten till dig via ordinarie kommunikationskanaler.  

 • Vad händer med utvecklingssamtal? 

  Just nu genomförs utvecklingssamtal som planerat.  

 • Får jag lägre föräldraavgift (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) om mitt barn är sjukt eller om jag försöker lösa mitt omsorgsbehov på annat sätt? 

  Det sker aldrig något avdrag på avgiften när ditt barn är hemma för att det är sjukt. I dagsläget finns det inte några beslut som innebär att du betalar lägre avgift om du löser ditt omsorgsbehov på annat sätt.  

 • Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller då? 

  I dagsläget följer vi de ordinarie reglerna, det vill säga permittering jämställs med arbete.   

 • Mitt barn går i en enskild verksamhet, det vill säga en verksamhet som drivs av annan än kommunen – vad gäller då?  

  Varje verksamhet (huvudman) har en skyldighet att följa de regler och rekommendationer som finns. Det betyder att varje verksamhet ska hantera situationen för de barn och elever som är mottagna i verksamheten. Så om du har frågor vänder du dig direkt till ansvarig rektor eller någon annan person som verksamheten hänvisar till.   

Grundskola och grundsärskola

 • Varför stängs inte grundskolan/grundsärskolan? 

  En grundskola/grundsärskola kan bara stängas efter samråd med Smittskyddsenheten i regionen, på grund av bemanningsbrist eller på rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Inget av detta är aktuellt just nu. 

  I nuläget är våra grundskolor/grundsärskolor öppna som vanligt. Vissa justeringar kan dock behöva göras om det uppstår situationer där det är svårt att lösa bemanningen.  Det finns inga beslut om distans- och fjärrundervisning för grundskolan. Grundskolan har beredskap om ett beslut om att stänga en eller flera skolor skulle fattas. 

 • Vad händer med prao i grundskolan/grundsärskolan? 

  Prao är tills vidare inställd. 

 • Varför får mitt barn inte det särskilda stödet som det brukar? 

  Just nu har vi en personalsituation som innebär att flera i personalen måste få andra arbetsuppgifter. Det kan innebära att en del elever inte får det särskilda stödet som de brukar få.  

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00