Frågor och svar Coronaviruset

Generellt för barn och elever

 • Mitt barn har testats positivt för Covid-19, vad gör jag?

  Gör så här

  Ditt barn ska stanna hemma i minst sju (7) dygn efter att han eller hon har fått symptom.

  Om ditt barn tar ett test för covid-19 och hen inte har symptom ska ditt barn stanna hemma sju (7) dygn från det datum hen tog testet.

  Detta gäller när ditt barn är med i en smittspårning eller bor med andra som har covid-19.

  Då kan ditt barn gå till skola/förskola:

  Tidigast efter sju (7) dygn.

  De två (2) sista dygnen ska ditt barn vara utan feber.

  Ditt barn ska också må bra.

  Om ditt barn fortfarande har symptom som torrhosta, lätt snuva eller svårt att känna smaker och lukter kan hen gå till skolan sju (7) dagar efter den första dagen hen blev sjuk.

  Informera förskolan/skolan:

  Om ditt barn har covid-19 ska du berätta det för rektorn eller annan utsedd kontaktperson på ditt barns skola.

  Det är viktigt att du gör detta.

 • Mitt barn har symptom men har testats negativt, hur gör jag?

  Gör så här:

  Ditt barn ska stanna hemma tills hen är tillräckligt frisk för att klara skoldagen.

  Då kan ditt barn gå till skolan:

  Tidigast två (2) dygn efter att ditt barn fick symptom och är pigg nog att klara skoldagen.

  De två (2) sista dygnen ska ditt barn inte ha några symptom.

  Detta gäller om ditt barn inte har fått några nya symptom.

  Informera skolan:

  Berätta för skolan att ditt barn är sjukt.

 • Vår familj har varit på utlandsresa, hur gör vi?

  Gör så här:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte.

  Läs mer på FHMs webbplats


 • Mitt barn har symptom, ej tagit något test

  Alla barn som har symptom mer än 24 timmar bör ta ett test för covid-19 . Detta säger Smittskydd Västra Götalandsregionen. Det kan dock finnas situationer när barn av olika anledningar inte kan ta ett test för covid-19.

  Gör så här om ditt barn har haft symtom mer än 24 timmar:

  Ditt barn ska stanna hemma sju (7) dygn efter att hen har fått symptom.

  Då kan ditt barn gå till skolan:

  Tidigast efter sju (7) dygn.

  De två (2) sista dygnen ska ditt barn vara utan feber och må bra.

  Om ditt barn fortfarande har symptom som torrhosta, lätt snuva eller svårt att känna smaker och lukter kan hen gå till skolan efter sju (7) dagar från den första dagen hen blev sjuk.

  Informera skolan:

  Berätta för skolan att ditt barn är sjukt.

  Gör så här om ditt barn har haft symptom som gått över på 24 timmar

  Ditt barn ska stanna hemma så länge hen har symptom.

  Ditt barn ska stanna hemma två (2) extra dygn utan symptom. Detta gäller om ditt barn inte har fått några nya symptom. Får ditt barn nya symptom startar en ny sjukperiod.

  Då kan ditt barn gå till skolan:

  Tidigast efter tre (3) dygn (en dag med symtom + 2 ytterligare dagar).

  Informera skolan:

  Berätta för skolan att ditt barn är sjukt.

 • Om en person i familjen eller i gruppen/klassen på förskolan/skolan är sjuk, vad gäller?

  I familjen/hushållet

  Om en person i ett hushåll har bekräftad covid stannar alla som bor i det hushållet hemma i minst sju dagar. På dag fem, räknat från när personen blev sjuk, rekommenderas testning av alla i hushållet. Även barn rekommenderas testning och detta gäller även om man inte har symtom.

  Om en person som testats positivt inte har haft symtom räknar man dagar från den dag testet togs.

  I förskolan/skolan

  Om en elev i skolan eller barn i förskolan testas positivt rekommenderas testning av hela klassen/gruppen. Test ska helst tas direkt och nytt test på dag fem. Ibland är man på dag fem redan när man får veta att någon har covid-19 och då räcker det med ett test.

  Blir det flera fall i en klass med någon eller några dagars mellanrum kan det bli väldigt många tester. Smittskyddet säger då att testning kan tas vid två tillfällen per vecka, inte oftare än så.

  I väntan på provsvar

  Barn får gå till förskola/skola i väntan på provsvar, om testet tas på grund av att det funnits positiva fall i förskola/skola. I väntan på provsvar ska de avstå gemensamma fritidsaktiviteter med andra än de egna klasskamraterna. Vid minsta symtom ska barnet/eleven stanna hemma.

  Har test tagits för att man har symtom eller för att man är hushållskontakt stannar man hemma tills provsvar kommit.

 • Vad gäller för mitt barn som har allergi eller astma sedan tidigare?  

  Även här följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är dessa: Eftersom covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. 

  Gör så här:

  Ta medicin precis som vanligt.

  Ditt barn ska stanna hemma tills medicinen hjälpt och hen har fått mindre symptom.

  Då kan ditt barn gå till skolan:

  Ditt barn ska stanna hemma två (2) extra dygn med tydligt förbättrade symptom.

  Får ditt barn nya symptom som du inte kopplar till migrän, allergi eller astma ska ditt barn ta ett test för covid-19.

  Informera skolan:

  Berätta för skolan att ditt barn är hemma.

 • Mitt barn har haft covid-19 det senaste halvåret, nu har barnet snuva

  Du behöver vanligtvis inte låta testa ditt barn igen om du vet att barnet har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och infektionen har bekräftats med ett PCR-test eller ett antikroppstest. I vissa fall kan en läkare ändå be att barnet testar dig. Däremot bör barnet alltid stanna hemma så länge hen är sjuk.

  Att vara hemma vid symtom även om man tidigare haft Covid-19 gör att vi minskar antalet som smittas av andra förkylningar etcetera, vilket är viktigt i dessa tider då de som inte haft Covid-19 annars behöver bli hemma fler dagar, testas och så vidare.

 • När ska mitt barn vara hemma från förskolan/pedagogisk omsorg/skolan? 

  Barn som är sjuka ska aldrig gå till förskolan/pedagogisk omsorg/skolan. När det gäller covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom. De symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

  En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

  Om du eller ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du/barnet vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig/sig helt bra, behövs inget test för covid-19. Däremot bör du/barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du/barnet inte blir sjuk. Därefter kan du/barnet gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

  Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon.

 • Om mitt barns förskola eller skola stänger, kan jag få ersättning då? 

  Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats, under rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

 • Vad händer om mitt barn blir sjukt under dagen när det är i verksamheten? 

  Om personalen uppmärksammar att ett barn/elev i verksamheten har/får symtom kontaktas vårdnadshavare och du förväntas komma och hämta ditt barn, alternativt att äldre elever kan gå hem själva.  

 • Varför ska även barn med lindriga symptom vara hemma? 

  För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från sin verksamhet även vid milda symtom. Dessa kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Barn som är sjuka ska stanna hemma så länge de har symtom samt två dagar till efter tillfrisknande. 

  Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Varför är det så många vikarier just nu?  

  Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symptom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal i flera verksamheter. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier än normalt. 

 • Vad händer med föräldramöten och andra sammankomster? 

  Föräldramöten och andra sammankomster kan komma att ställas in eller flyttas fram. Det kan också bli aktuellt med digitala informationsmöten.

  Information om detta lämnas från verksamheten till dig via ordinarie ommunikationskanaler.  

 • Vad händer med utvecklingssamtal? 

  Förskolan och skolan för en dialog med elever och vårdnadshavare om tänkbara lösningar. Exempelvis kan utvecklingssamtal erbjudas i digital form.

 • Får jag lägre föräldraavgift (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) om mitt barn är sjukt eller om jag försöker lösa mitt omsorgsbehov på annat sätt? 

  Det sker aldrig något avdrag på avgiften när ditt barn är hemma för att det är sjukt. I dagsläget finns det inte några beslut som innebär att du betalar lägre avgift om du löser ditt omsorgsbehov på annat sätt.  

 • Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller då? 

  I dagsläget följer vi de ordinarie reglerna, det vill säga permittering jämställs med arbete.   

 • Mitt barn går i en enskild verksamhet, det vill säga en verksamhet som drivs av annan än kommunen – vad gäller då?  

  Varje verksamhet (huvudman) har en skyldighet att följa de regler och rekommendationer som finns. Det betyder att varje verksamhet ska hantera situationen för de barn och elever som är mottagna i verksamheten. Så om du har frågor vänder du dig direkt till ansvarig rektor eller någon annan person som verksamheten hänvisar till.   

Grundskola och grundsärskola

 • Vad händer med prao i grundskolan/grundsärskolan? 

  Prao är tills vidare inställd. 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00