Frågor och svar Coronaviruset

1 november ändras restriktionerna och du kan läsa mer om dem på Folkhälsomyndighetens webbplats. Samtidigt inväntar Uddevalla kommun riktlinjer från Smittskyddet Västra Götaland med anledning av RS-virus i regionen, vilket kan påverka hur restriktionerna i kommunens verksamheter ändras.

Generellt för barn och elever

 • Om mitt barns förskola eller skola stänger, kan jag få ersättning då? 

  Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats, under rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

 • Vad händer om mitt barn blir sjukt under dagen när det är i verksamheten? 

  Om personalen uppmärksammar att ett barn/elev i verksamheten har/får symtom kontaktas vårdnadshavare och du förväntas komma och hämta ditt barn, alternativt att äldre elever kan gå hem själva.  

 • Vad händer med föräldramöten och andra sammankomster? 

  Föräldramöten och andra sammankomster kan komma att ställas in eller flyttas fram. Det kan också bli aktuellt med digitala informationsmöten.

  Information om detta lämnas från verksamheten till dig via ordinarie ommunikationskanaler.  

 • Vad händer med utvecklingssamtal? 

  Förskolan och skolan för en dialog med elever och vårdnadshavare om tänkbara lösningar. Exempelvis kan utvecklingssamtal erbjudas i digital form.

 • Får jag lägre föräldraavgift (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) om mitt barn är sjukt eller om jag försöker lösa mitt omsorgsbehov på annat sätt? 

  Det sker aldrig något avdrag på avgiften när ditt barn är hemma för att det är sjukt. I dagsläget finns det inte några beslut som innebär att du betalar lägre avgift om du löser ditt omsorgsbehov på annat sätt.  

 • Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller då? 

  I dagsläget följer vi de ordinarie reglerna, det vill säga permittering jämställs med arbete.   

 • Mitt barn går i en enskild verksamhet, det vill säga en verksamhet som drivs av annan än kommunen – vad gäller då?  

  Varje verksamhet (huvudman) har en skyldighet att följa de regler och rekommendationer som finns. Det betyder att varje verksamhet ska hantera situationen för de barn och elever som är mottagna i verksamheten. Så om du har frågor vänder du dig direkt till ansvarig rektor eller någon annan person som verksamheten hänvisar till.   

Grundskola och grundsärskola

 • Vad händer med prao i grundskolan/grundsärskolan? 

  Prao är tills vidare inställd. 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning