Får jag lägre föräldraavgift (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) om mitt barn är sjukt eller om jag försöker lösa mitt omsorgsbehov på annat sätt? 

Det sker aldrig något avdrag på avgiften när ditt barn är hemma för att det är sjukt. I dagsläget finns det inte några beslut som innebär att du betalar lägre avgift om du löser ditt omsorgsbehov på annat sätt.  

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata