Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller då? 

I dagsläget följer vi de ordinarie reglerna, det vill säga permittering jämställs med arbete.   

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata