När ska mitt barn vara hemma från förskolan/pedagogisk omsorg/skolan? 

Barn som är sjuka ska aldrig gå till förskolan/pedagogisk omsorg/skolan. När det gäller covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom. De symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Om du eller ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du/barnet vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig/sig helt bra, behövs inget test för covid-19. Däremot bör du/barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du/barnet inte blir sjuk. Därefter kan du/barnet gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00