När ska mitt barn vara hemma från förskolan/pedagogisk omsorg/skolan? 

Barn som är sjuka ska aldrig gå till förskolan/pedagogisk omsorg/skolan. När det gäller covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Om barnet har sådana symtom ska det vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. 

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom och två dagar efter tillfrisknande. 

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00