Vad gäller för mitt barn som har allergi sedan tidigare?  

Även här följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är dessa: Eftersom covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. 

Barn och elever ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. De ska medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. 

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till barnets allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. 

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00