Vad händer med föräldramöten och andra sammankomster? 

Föräldramöten och andra sammankomster kan komma att ställas in eller flyttas fram. Det kan också bli aktuellt med digitala informationsmöten.

Information om detta lämnas från verksamheten till dig via ordinarie ommunikationskanaler.  

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata