Vad händer med utvecklingssamtal? 

Förskolan och skolan för en dialog med elever och vårdnadshavare om tänkbara lösningar. Exempelvis kan utvecklingssamtal erbjudas i digital form.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata