Vad händer om mitt barn blir sjukt under dagen när det är i verksamheten? 

Om personalen uppmärksammar att ett barn/elev i verksamheten har/får symtom kontaktas vårdnadshavare och du förväntas komma och hämta ditt barn, alternativt att äldre elever kan gå hem själva.  

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00