Varför ska även barn med lindriga symptom vara hemma? 

För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från sin verksamhet även vid milda symtom. Dessa kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller oavsett om man besökt ett riskområde eller inte. Barn som är sjuka ska stanna hemma så länge de har symtom samt två dagar till efter tillfrisknande. 

Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00