När kan ett barn som varit sjukt återgå till förskola eller skola?

Vid negativt provsvar

Återgång kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt.

Om inget prov tagits (gäller i princip bara förskolebarn)

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. Utifrån dagens kunskapsläge bedöms att barns smittsamhet vid covid-19 är lägre än den är för vuxna. En sammanvägd värdering av risk och nytta är därför att barn som inte testats för covid-19, till skillnad från vuxna, kan återgå till ordinarie verksamhet även om det inte gått 7 dygn sedan insjuknandet. Det gäller endast under förutsättning att barnet varit helt utan symtom i 2 dygn

Ett förskolebarn som ingår i en smittspårning, till exempel i förskolan eller hushållet, ska i princip alltid provtas vid misstänkta symtom. Om ett sådant barn inte blir provtaget, gäller i detta fall att det betraktas som misstänkt covid-19-positivt och behöver då stanna hemma i minst 7 dagar efter symtomdebut men ska också vara feberfritt och allmänt förbättrat i minst 2 dygn.

Vid förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller: Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00