Om mitt barns förskola eller skola stänger, kan jag få ersättning då? 

Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats, under rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata