Varför får mitt barn inte det särskilda stödet som det brukar? 

För skolorna kan det vara en utmaning att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens råd. Regler kring elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd har inte ändrats på grund av pandemin. Skolor ska så långt det är möjligt ge elever det stöd som de behöver för att nå målen med utbildningen. Pandemin kan göra att stödet kan bli annorlunda än tidigare och våra skolor gör sitt yttersta för att stödet ska kunna ges på bästa vis.

Har du funderingar så kontakta ditt barns mentor alternativt elevhälsan eller rektor på skolan.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00