Varför stängs inte grundskolan/grundsärskolan? 

En grundskola/grundsärskola kan bara stängas efter samråd med Smittskyddsenheten i regionen, på grund av bemanningsbrist eller på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

I nuläget är våra grundskolor/grundsärskolor öppna som vanligt. Vissa justeringar kan dock behöva göras om det uppstår situationer där det är svårt att lösa bemanningen.  Det finns inga beslut om distans- och fjärrundervisning för grundskolan. Grundskolan har beredskap om ett beslut om att stänga en eller flera skolor skulle fattas. 

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00