Gäller grundskolan

Hur säger man upp sin fritidsplats?

Om platsen inte längre behövs måste den sägas upp via appen Edlevo. Upp­­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes. Under upp­sägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Om överflyttning ska ske utan att skolbyte sker gäller en administrationstid om två veckor. Det betyder att barnet kan påbörja den nya placeringen tidigast två veckor efter att ni fått besked om att överflyttning kan ske. Någon uppsägningsblankett ska inte lämnas in.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00