Gäller grundskolan

Hur går antagningen till när det gäller skolplacering i grundskolan?

I skolplaceringsprocessen inför läsåret 2022/2023 finns skolområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla.

Elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 anvisas skola utifrån i vilket skolområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Läs mer om regler för antagning här

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00