Gäller grundskolan

Hur ansöker jag om fritids till mitt barn?

Du gör ansökan om plats via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare.

I ansökan ska anges vilka verksamheter/alternativ som önskas (både kommunal och enskild) och från vilket datum platsen önskas.