Gäller grundskolan

Hur kan jag få en klasslista över kamraterna i mitt barns klass?

Klasslistor kan begäras från skolans administratör. Dessa innehåller då namn, födelsedatum och adress till eleverna.