Gäller grundskolan

Hur söker man ledigt för elev i grundskolan? Hur länge kan en elev vara borta från skolan?

Skolan får lov att bevilja kortare ledighet, högst 10 dagar sammanlagt under läsåret, för enskilda angelägenheter.

Längre ledighet (från 11:e dagen och därutöver) får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Att åka på semester med sin familj är normalt inte synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska kunna styrkas med intyg eller liknande om det är möjligt.

Du ansöker om ledighet i appen Edlevo.

Läs mer om ledighet för elever här