Gäller grundskolan

Jag vill hyra skolans lokaler efter skoltid, hur gör jag?

Ibland finns önskemål om att hyra skolans lokaler efter skoltid för möten, klassfester och liknande. All uthyrning av våra lokaler sker via kultur och fritidsförvaltningen. Information finns på hemsidan om detta.

Boka lokal, hur går det till?