Gäller grundskolan

Kostar det något att ha sitt barn på fritids?

Ja, avgift ska betalas 12 månader per år. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa, läs mer om avgifter på kommunens webbplats.

Läs mer under Avgifter och regler.