Gäller grundskolan

Söka grundskola för nyinflyttad

Vid inflytt till Uddevalla kommun, eller då du önskar att ditt barn ska gå i skola i vår kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun än Uddevalla, ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst för vårdnadshavare. Du behöver inget konto för att göra en inflyttningsansökan.

Läs mer om skolplacering vid inflyttning.