Gäller grundskolan

Vår förening vill skicka ut information via grundskolornas system, är det möjligt?

Kommunen är en myndighet och det innebär att det är en rad lagar och bestämmelser som vi måste följa. Detta betyder att vi har flera digitala system som vi hanterar, både för att registrera de nödvändiga uppgifterna för att kunna utföra vårt arbete, och för att kommunicera med bland annat vårdnadshavare och elever.

Vi får ibland förfrågningar från vårdnadshavare, föreningar och liknande om att få nyttja våra system för att nå ut till andra med information. Det handlar då alltså om olika typer av information där inte kommunen är avsändare utan någon annan.

Vi har tyvärr inte någon möjlighet att tillgodose detta behov. Kommunens system kan endast användas för kommunala ändamål. Informationen får spridas på annat sätt.

Vår personal kan inte heller åta sig att dela ut information i pappersform till eleverna och som kommer från vårdnadshavare eller föreningar. Om det till exempel handlar om inbjudningar till kalas eller liknande så får vårdnadshavarna eller eleverna själva dela ut detta.