Gäller gymnasiet

Inackordering i gymnasiet

Du som är elev vid kommunal gymnasieskola kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun, om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten. Det kan inte kombineras med busskort.

Läs mer om inackordering.