Gäller gymnasiet

När är studenten i Uddevalla?

Studenten 2024 äger rum 11/6. Skolavslutning för övriga elever sker 12/6