Gäller gymnasiet

Vad gör jag om jag tappat mitt busskort?

Busskortet är en värdehandling som eleven ska vara aktsam om. Har eleven glömt eller förlorat sitt busskort eller missar transporten får eleven själv svara för eventuella extra kostnader. Ett förlorat busskort ska omedelbart anmälas, via e-tjänsten på Uddevalla.se, så att det gamla kan spärras och ett nytt kan beställas. Kostnaden för ett ersättningskort är 150 kronor som faktureras eleven eller vårdnadshavare.

Mer information om förlorat busskort.