Övergripande fråga

Jag har fått en räkning för barnomsorgsavgifter 2018, vad är detta?

Barn och utbildning genomför avgiftskontroller av de familjer som hade kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem under 2018. De inkomstuppgifter familjerna lämnat till förskolekontoret jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om en familj betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om en familj har betalat för mycket gör kommunen en utbetalning.

Kontrollen kommer att genomföras varje år. Läs mer om avgiftskontroll.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00