Övergripande fråga

Jag gjorde en ansökan före sommaren 2021, nu kan jag inte se den.

Barn och utbildningsförvaltningen har nytt barn- och elevadministrativt system. Din ansökan i det gamla systemet visas inte för vårdnadshavare i det nya, men finns kvar och kan handläggas i det nya systemet.