Övergripande fråga

Vad gäller för skilda hushåll?

Om ni som vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet har ett väx-
elvis boende ska varje vårdnadshavare som har behov av omsorg vara
platsinnehavare. Varje vårdnadshavares omsorgsbehov/rätt till placering avgör barnets vistelsetid när barnet bor hos respektive vårdnadshavare. Om båda vårdnadshavare har omsorgsbehov ska ni ansöka om fördelad faktura. Varje platsinnehavare får då en faktura.

Ansök om fördelad faktura via självserviceportalen

Om du har fördelad faktura och ska säga upp barnets plats, skicka antingen in uppsägningsblanketten eller mejla kommunen@uddevalla.se.