Gäller vuxenutbildningen

Får man CSN för en YH-utbildning?

Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00