​Vem får läsa på Vuxenutbildningen?

Det får du göra om

  • du är folkbokförd i Uddevalla kommun
    Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Uddevalla genom den.
  • du har slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas  gymnasieexamen eller studiebevis) eller om du påbörjar dina studier under 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
  • du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  • för studier på Sfi ska du ha fyllt 16 år
  • för en yrkeshögskoleutbildning är det INGET krav på att vara folkbokförd i Uddevalla kommun

Uddevalla Vuxenutbildning (uddevallavuxenutbildning.se)

Förslag på sidor