Gäller vuxenutbildningen

Får man CSN för en YH-utbildning?

Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer om CSN här »