Gäller vuxenutbildningen

Kostar det något att studera på en YH-utbildning?

Uddevalla Vuxenutbildning tar ut en administrativ avgift på 100 kronor per halvår. Du betalar också själv för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

www.uddevallayrkeshogskola.se