Gäller vuxenutbildningen

Vad är yrkeshögskolepoäng?

Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningarnas längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier osv.

Här kan du läsa mer om YH-utbildning på Uddevalla Yrkeshögskola »