Vem kommer in?

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat i samband med din ansökan och finns reglerad i SFS 2011:1108 (Förordning om kommunal vuxenutbildning)

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

 

Uddevalla Vuxenutbildning (uddevallavuxenutbildning.se)

Förslag på sidor