Unikum, digital utvecklingsplan

Grundskolorna i Uddevalla kommun använder ett IT-verktyg, Unikum, som ska hjälpa till med arbetet kring individuell utvecklingsplan.

Unikum

Grundskolorna i Uddevalla kommun  använder ett IT-verktyg, Unikum, som ska hjälpa till med arbetet kring IUP. IUP betyder individuell utvecklingsplan och är ett stöd för elevens lärande i skolan. Skolan ansvarar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling följs upp och planeras noga genom hela skoltiden. Alla elever i årskurs 1-5 ska få en skriftlig individuell utvecklingsplan och den ska uppdateras minst en gång varje läsår vid utvecklingssamtalet.

En IUP ska bestå av två delar:

  • Skriftligt omdöme i varje ämne eleven får undervisning i
  • En framåtsyftande planering

Målet är att Unikum ska öka samarbetet och dialogen mellan hem och skola kring elevens kunskapsutveckling.

Logga in på Unikum »

Inloggningsuppgifter

Du får användarnamn och lösenord hemskickat till dig per post, eller i handen från ditt barns klassförståndare. Ditt användarnamn är ditt för och efternamn med små bokstäver, utan mellanrum eller punkt. Namnet kan följas av en siffra om det finns fler personer i systemet med samma namn.

Lösenordet kan lätt ändras första gången du loggat in under inställningar. Kom ihåg att uppge och uppdatera din e-postadress till skolans personal så att aktuell e-postadress finns tillgänglig i till exempel Unikum.

Har du glömt ditt lösenord kan klicka på texten
"Psst har du glömt ditt lösenord  ..." och få ett nytt lösen skickat till din mejl.

Vid andra frågor om inloggning: kontakta ditt barns klassföreståndare.

Förslag på sidor