Lokal drogvaneundersökning högstadiet Linneaskolan

Höstterminen 2019

Din röst är viktig!

Tack för att du fyller i den lokala drogvaneundersökningen som nu årligen kommer att genomföras på Uddevallas högstadieskolor. Ditt svar kommer att bidra till ett snabbare stöd och hjälp till de som behöver samt stöd till din skola.

Med vänliga hälsningar Drogfri Ungdom Uddevalla kommun.

1. Vilket kön är du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som. * (obligatorisk)
1. Vilket kön är du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
2. Vilken klass går du i? * (obligatorisk)
2. Vilken klass går du i?3. Hur trivs du i skolan, överlag? * (obligatorisk)
3. Hur trivs du i skolan, överlag?

4. Finns det någon du kan prata med om du verkligen skulle behöva det? Här kan du fylla i fler alternativ. * (obligatorisk)
4. Finns det någon du kan prata med om du verkligen skulle behöva det? Här kan du fylla i fler alternativ.
5 a. Använder du tobak? Med tobak menar vi cigaretter, snus, E-cigaretter (vaping lr vejping), och vattenpipa. * (obligatorisk)
5 a. Använder du tobak? Med tobak menar vi cigaretter, snus, E-cigaretter (vaping lr vejping), och vattenpipa.


6. Hur ofta brukar du röka cigaretter? * (obligatorisk)
6. Hur ofta brukar du röka cigaretter?


7. Hur ofta brukar du röka E-cigaretter (vaping lr vejping)? * (obligatorisk)
7. Hur ofta brukar du röka E-cigaretter (vaping lr vejping)?


8. Hur ofta brukar du snusa? * (obligatorisk)
8. Hur ofta brukar du snusa?


9. Var får du vanligtvis tag på tobaken ifrån (ciggaretter, E-cigg, snus och vattenpipa)? Här kan du fylla i fler alternativ. * (obligatorisk)
9. Var får du vanligtvis tag på tobaken ifrån (ciggaretter, E-cigg, snus och vattenpipa)? Här kan du fylla i fler alternativ.
10 a. Tillåter dina föräldrar att du använder tobak (cigaretter, E-cigaretter, snus och vattenpipa)? * (obligatorisk)
10 a. Tillåter dina föräldrar att du använder tobak (cigaretter, E-cigaretter, snus och vattenpipa)?

10 b. Vilken sorts tobak tillåter dina föräldrar att du använder? Här kan du fylla i fler alternativ.
10 b. Vilken sorts tobak tillåter dina föräldrar att du använder? Här kan du fylla i fler alternativ.
11 a. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, starkcider, vin och eller sprit så att du har blivit berusad? * (obligatorisk)
11 a. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, starkcider, vin och eller sprit så att du har blivit berusad?


11 c. Vad drack du vid senaste berusningstillfället? Här kan du fylla i fler alternativ.
11 c. Vad drack du vid senaste berusningstillfället? Här kan du fylla i fler alternativ.


Här kan du fylla i fler alternativ.
12 a. Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst fyra burkar starköl/cider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl? * (obligatorisk)
12 a. Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst fyra burkar starköl/cider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl?

12 b. Var får du vanligtvis alkohol ifrån? Du kan fylla i fler alternativ.
12 b. Var får du vanligtvis alkohol ifrån? Du kan fylla i fler alternativ.


13. Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol? * (obligatorisk)
13. Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol?

14 a. Har du någon gång använt Cannabis eller Spice ? (Med Cannabis menar vi hasch eller marijuana) * (obligatorisk)
14 a. Har du någon gång använt Cannabis eller Spice ? (Med Cannabis menar vi hasch eller marijuana)14 b. Hur ofta använder du cannabis och/eller Spice? Här kan du fylla i fler alternativ.
14 b. Hur ofta använder du cannabis och/eller Spice? Här kan du fylla i fler alternativ.


15. Har du någon gång använt läkemedel med lugnande eller ångestdämpande effekt, utan att ha fått det på recept, som t.ex Tramadol, Flunitrazepam? Här menar vi alltså inte värktabletter som Alvedon eller läkemedel som du har fått utskrivet av läkare. * (obligatorisk)
15. Har du någon gång använt läkemedel med lugnande eller ångestdämpande effekt, utan att ha fått det på recept, som t.ex Tramadol, Flunitrazepam? Här menar vi alltså inte värktabletter som Alvedon eller läkemedel som du har fått utskrivet av läkare.16. Har du någon gång använt någon annan form av narkotika som t.ex kokain, amfetamin eller LSD? * (obligatorisk)
16. Har du någon gång använt någon annan form av narkotika som t.ex kokain, amfetamin eller LSD?17 a. Har du någon gång blivit erbjuden att prova någon av de ovan nämnda narkotikasorterna? * (obligatorisk)
17 a. Har du någon gång blivit erbjuden att prova någon av de ovan nämnda narkotikasorterna?
18. Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? * (obligatorisk)
18. Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig?19 a. Vet du vart du kan få hjälp om du behöver prata med någon om dina eller andras användande av alkohol, tobak eller narkotika?  * (obligatorisk)
19 a. Vet du vart du kan få hjälp om du behöver prata med någon om dina eller andras användande av alkohol, tobak eller narkotika?20. Har du någon gång spelat om pengar? * (obligatorisk)
20. Har du någon gång spelat om pengar?Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00