Vilken inställning har ungdomar i Uddevalla till cannabis?

Din röst är viktig!

Tack för att du delar med dig av dina tankar om cannabis. Vi i Drogfri Ungdom vill med din hjälp veta vad ungdomar i Uddevalla har för inställning (vad du tycker) gällande cannabis och även få en förståelse för vad som ligger bakom din inställning. Uddevalla ingår i en FoU-cirkel där dina svar är en viktig del. Det samlade materialet kommer förhoppningsvis leda till ett bättre bemötande av ungdomar i förebyggande men även behandlande syfte.

Alla svar är helt anonyma och omöjliga att spåra tillbaks till dig som svarat.

Vi använder oss av samlingsnamnet cannabis i enkäten och menar då alla cannabisprodukter som innehåller THC, det vill säga hasch, marijuana och hash/cannabisolja.

Tack för ditt deltagande!
Drogfri Ungdom Udevalla kommun

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00