Trivselenkät Norgårdenskolan 7-9 2018

Dina svar är anonyma.

Du går i klass... * (obligatorisk)
Du går i klass...


Du är... * (obligatorisk)
Du är...1. Hur trivs du... * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt
a. på väg till/från skolan?

b. på skolan?

c. i klassen?

d. med andra elever?

e. med lärarna?

f. med annan personal?

h. på lektionerna?

i. korridorerna?

j. på Torget?

k. i omklädningsrummet?

l. i matsalen?

2. Finns det någon plats i skolan där du inte känner dig trygg? * (obligatorisk)
2. Finns det någon plats i skolan där du inte känner dig trygg?3. Hur ofta känner du…. * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Alltid Oftast Då och då Sällan Aldrig
a. dig motiverad att gå till skolan?

b. dig trygg i skolan?

c. dig uppmuntrad i skolan?

d. dig stressad i skolan?

e. dig osäker inför andra elever?

f. att man lyssnar på dig?

Finns det någon vuxen i skolan som du kan be om hjälp när du behöver? * (obligatorisk)
Finns det någon vuxen i skolan som du kan be om hjälp när du behöver?
4a. Hur är studieron på lektionerna? * (obligatorisk)
4a. Hur är studieron på lektionerna?

4b. Upplever du att studieron förändrats något under vårterminen? * (obligatorisk)
4b. Upplever du att studieron förändrats något under vårterminen?

5. Vad tycker du om skolans ordningsregler? * (obligatorisk)
5. Vad tycker du om skolans ordningsregler?


6. Hur ofta…. * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ofta Ibland Sällan Nästan aldrig Aldrig
a. används det grova ord och svordomar på skolan?

b. förekommer det fysiskt våld på skolan?

c. förekommer det stölder på skolan?

d. förekommer det trakasserier*? Trakasseri= Obehaglig upplevelse som kränker någons värdighet

e. förekommer det sexuella trakasserier* *sexuella trakassererier= ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet

f. förekommer det mobbning* på skolan? *mobbning= samma person blir utsatt för trakasserier återkommande gånger.

g. förekommer det diskriminering* på skolan? diskriminering= man blir negativt särbehandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

7. Hur ofta…….. * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ofta Ibland Sällan Nästan aldrig Aldrig
a. får du grova ord och svordomar sagda till dig?

b. har du blivit utsatt för våld?

c. har du blivit utsatt för stöld?

d. har du varit utsatt för trakasserier? *trakasseri= när någon kränker någons värdighet

e. har du varit utsatt för sexuella trakasserier* *sexuell trakassereri= ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet

f. har du varit utsatt för mobbning? *mobbning= samma person blir utsatt återkommande gånger.

g. har du varit utsatt för diskriminering*?*diskriminering= man blir negativt särbehandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om du har blivit utsatt, av något här ovanför, har du berättat för någon vuxen på skolan om det? * (obligatorisk)
Om du har blivit utsatt, av något här ovanför, har du berättat för någon vuxen på skolan om det?


8. Tycker du att elever, lärare och övrig personal i skolan respekterar varandra? * (obligatorisk)
8. Tycker du att elever, lärare och övrig personal i skolan respekterar varandra?
Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00