Trygghet och trivsel Hovhultsskolan 4-6

Jag går i klass... * (obligatorisk)
Jag går i klass...Jag är.. * (obligatorisk)
Jag är..


Skolan, kamrater, personal * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Ofta Ibland Nej
Tycker du om skolan?

Tycker du om dina klasskamrater?

Tycker du om personalen på skolan?

Känner du dig trygg i skolan?
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på? * (obligatorisk)
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på?
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det? * (obligatorisk)
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det?Har du blivit kränkt på nätet eller telefonen? * (obligatorisk)
Har du blivit kränkt på nätet eller telefonen?


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00