Trygghet och trivsel Hovhultsskolan F-3

Jag går i klass... * (obligatorisk)
Jag går i klass...
Jag är..
Jag är..


Skolan, kamrater, personal
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Ofta Ibland Nej
Tycker du om skolan?

Tycker du om dina klasskamrater?

Tycker du om personalen på skolan?

Känner du dig trygg i skolan?
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på?
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på?
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det?
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det?Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00